Lazer, Nasıl Epilasyon Yaparı

Lazer, Nasıl Epilasyon Yaparı

Lazer teknolojisi Tıpta 40 yılı aşkın bir zamandır, Lazer Epilasyon uygulamalarında ise 20 yıldır  kullanılmaktadır. Lazer epilasyonda prensip, kıl folikülünde yerle?mi? bulunan melanin ad? verilen renk maddesinin lazer ????? tarafından tutularak ?sıya dönü?mesini sağlamak daha sonra da ortaya çıkan bu ?sı enerjisi ile kıl folikülünü tahrip etmektir. 
 
ınsan derisi ????a geçirgendir. kıl ise ????? geçirmez, çünkü içinde bol miktarda bulunan siyah renkli melanin maddesi ????? emer. Böylece lazer ????? kıl kökünde oldukça yoşunla?arak ?sı enerjisine dönü?ür. Isınan kıl kökünde ve onu çevreleyen kılı üreten hücrelerde kalıcı hasar olur ve bu durum kıl kökünün kıl üretme fonksiyonunun kaybolmasına neden olur. Böylece birbirini izleyen seanslar sonunda kıllar yok edilir. Fakat derinin di?er bölümleri ????a geçirgen olduşu için, bu bölgelerde ?sı yoşunla?mad??ından herhangi bir yan etki görülmez.
Burada önemli nokta, lazerin sadece kıl kökünü de?il, kıl kökünün doşurucu yap?sı olan, germinatif tabakay? da harab edebilmesidir. Sadece kıl kökü harab olduşunda, bir süre sonra, germinatif  tabaka tekrar yeni bir kıl doşurabilmektedir. Lazer epilasyon seansları bittikten bir süre sonra aynı bölgelerde tekrar tüylenme olabilmekte ve bu hormonal de?i?imlere baılanmaktadır. Oysa çoşunlukla bu olay yetersiz cihazlarla yapılan lazer epilasyon uygulamalarının kalıcı olamamasından kaynaklanmaktadır. 
CE belgeli  son teknoloji ALEXANDR?TE ve Nd YAG Lazer sistemlerinin uyguland??? Özel Formmed Poliklini?i  olarak amacımız kadınların ve erkeklerin arzuladıkları konforu onlara sunmaktır. Günümüzde genetik veya hormonsal da olsa istenmeyen tüylerden  kurtulmak lazer teknolojisi sayesinde artık çok kolay…
Çoşu zaman radyasyon gibi de?erlendirilen lazer ??ını,  sağlı?a zarar vermez. Kol, koltukalt?, gö?üs, meme, bacak, göbek, yüz, ense, kulaklar, boyun, sırt, omuzlar, kaılar, kalça,  gibi vücudun büyük bölümüne  tehlikesizce lazer epilasyon  uygulanabilir. 
 
Lazer, Nasıl Epilasyon Yaparı