Dudullu Lazer Epilasyon

Dudullu Lazer Epilasyon

Lazer epilasyon teknolojinin getirdiği yeni epilasyon yöntemlerinden birisidir. Lazer epilasyon, istenmeyen tüylerin lazer enerjisi kullanarak kalıcı ve Sağlıklı olarak yok edilmesidir. Lazer ?????, bildi?imiz ??ıktan farklı olarak ????ın tek dalga boyunda düz bir demet halinde yayılmasıdır. Milisaniyelik at?ılarla cilde uygulana lazer ??ını, kıla renginin veren melanin pigmenti tarafından emilir ve çevre dokuya zarar vermeden seçici olarak kıl köküne yoşunla??r. kıl kökünde ?sı olu?turur ve kıl kökünü tahrip eder.
Birbirini izleyen birkaç seans sonunda uygulama yapılan bölge tüylerden arınır. Lazer sürecinde öncelikle lazer epilasyon uygulanacak bölge temizlenir. Bu bölgede ki uzun kıllar k?saltılarak lazer uygulaması için uygun boya getirilir. Tüylerin cımb?zla tutulabilecek uzunlukta olması lazer için yeterlidir. Daha sonra ise lazer epilasyon cihaz? uygulama alanının rengine, tüylerin kalınlı?ına ve rengine göre ayarlanarak uygulama Yapılır.
Seans süreleri genelde 15 dakika ile 45 dakika arasında geçmekte ve seans aralıkları 4 ile 8 hafta olarak değişmektedir. Lazer epilasyon uygulaması bitmesi için gereken seans say?sı da ortalama 6-10 seans arasıdır. Bu say? kılların farklı evrelerde olmasından dolay? de?i?iklik gösterir. Tedavi esnasında tüylerin büyüme a?amaları olan anajen, katojen ve telojen fazda olması tedavi açısından önemlidir. Bilindi?inin tersine lazer epilasyon uygulaması hem k?sa sürmekte, hem de k?sa zamanda istenen sonuca ula?ılmaktadır.
Kullanmakta olduşumuz lazer sisteminde (Cynosure Apogee 5500) özel soşutma sistemleri mevcuttur. Soşutma işleminin uygulanmasındaki amaç; hem acı hissini azaltmak hem de riskleri minimuma indirmektir.
LAZER EP?LASYON K?MLERE UYGULANIR?
Lazer epilasyon 12 ya?ından büyük kıl ve cilt yap?sı uygun olan herkese uygulanabilir. Bu uygulamaların FDA onay? almı? cihazlarla yapılması önemlidir. Lazer epilasyonda sonuç alma seans say?sı ki?iden ki?iye göre de?i?iklik gösterebiliyor. Genel olarak 1. Seans ve aralıkları vücut bölgesinde 2 ayda bir 4 -6 seans, yüz bölgesinde ayda bir 6 -12 seans olmak üzere de?i?ir. Lazer epilasyon doğru uyguland??ında herhangi bir zararı yoktur. Güvenli ve etkili epilasyon için cilt rengi, kıl rengi kalınlı?? ve yoşunluşu dikkate alınmalıdır.
NERELERDE LAZER EP?LASYON YAPTIRILABılıR?
Lazer epilasyon merkezi seçerken güvenilirli?i ve bu merkezin Sağlık kuruluşu olması zorunludur. Ayr?ca kullanılan cihazlar, bunların ten tipine uygunluşu hijyen vb. etkenler yoksa olumsuz sonuçlar görülmesi kaçınılmazdır. Lazer epilasyon uzun yıllardır uygulanan bir epilasyon yöntemidir. Tüm dünyada güvenirlili?i konusunda ?üphe kalmamı?tır. Geli?en teknoloji ile beraber sonuçlardaki ba?arısı da artmı?tır.
K?MLERE LAZER EP?LASYON UYGULANMAZ?
Lazer epilasyon tamamen beyaz, sarı, kızıl tüylere sahip ki?ilerde, hamilelerde, sedef hastalı?? gibi deri hastalıkları olanlarda, baz? önemli yan etkileri bulunan sivilce ilacı gibi ilaçlar kullananlarda, ????a karı? duyarlılık gösteren ilaç kullananlarda, kalp pili olanlarda, ayva tüyü olanlarda ve epilepsi hastalarında önerilmiyor. Bu gibi durumlarda mutlaka bir uzmana danı?ın.
LAZER EP?LASYONDA BUNLARA D?KKAT!
• Uygulamadan sonra en az 3 ay güne?ten korunun ve 30 veya daha yüksek faktör güne? koruyucusu kullanın. Bölgeyi nemlendirici kremler ile nemli tutun.
• Uygulamadan sonra 24 saat sıcak su de?dirmeyin.
• Gerekti?inde a?r? kesici kullanabilirsiniz.
• Bölgede kabuklanma olursa el sürmeyin.
• A?da tüy dökücü kremler kullanmayın.
• Bölgeye nazik davranın ve ka??mayın. Keseleme gibi tahri? edici işlemlere maruz b?rakmayın.
• Yüz epilasyonları sonrasında 24 saat fondöten, allık gibi cildi kapatan ürünler kullanmayın.
• Uygulama sonrasında 2-3 günde içinde tüyler kendili?inden dökülmeye baılıyor
Lazer epilasyonun uzman hekimler kontrolünde yapılması önemli.
Güvenli ve etkin şekilde olması için kıl ve cilt tipine göre de?erlerin doğru belirlenmesi; cilt rengi, kıl yoşunluşu, kıl rengi ve kalınlı?ına bakılarak, doğru cihaz ve enerji tespit edilmesi gerekiyor.

 

Dudullu Lazer Epilasyon